Qjobs CEON Den Bosch

Qjobs CEON is een regionaal werkend uitzendbureau in ’s-Hertogenbosch en (wijde) omgeving. Wij zijn actief op het gebied van uitzending en detachering en alle andere aspecten van flexibele arbeid.

Sociaal voor werknemers

Omdat de menselijke factor centraal staat bij Qjobs CEON, zijn de sociale aspecten van de uitzendovereenkomst uiteraard goed geregeld. In principe wordt er wekelijks betaald op basis van de geldende CAO-afspraken. Daarnaast heeft iedere uitzendkracht bij fulltime werk aanspraak op 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. Voor het gemak van de werkgever zijn al deze zaken verwerkt in een all-in uurtarief.

Meerwaarde voor werkgevers

Het streven naar perfecte kwaliteit is het eerste uitgangspunt in de dienstverlening van Qjobs CEON. Daarbij worden ook de normen t.a.v. gezondheid, veiligheid en milieu in acht genomen. De dienstverlening van Qjobs CEON zal dan ook een betrouwbare schakel vormen in uw bedrijfsproces.

Korte lijnen

Qjobs CEON wil zodanig functioneren dat de belangen van alle betrokkenen –inlenende bedrijven, uitzendkrachten en vaste medewerkers- zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Daarbij wordt een zgn. “platte” organisatiestructuur gehanteerd, waarin de communicatielijnen zeer kort zijn. Door het veelvuldig persoonlijk contact en de intensieve begeleiding van en door de vaste medewerkers van Qjobs CEON is het mogelijk dat iedereen binnen de organisatie zijn eigen verantwoordelijkheid volledig tot ontwikkeling kan brengen.

Conceptmatig denken over flexibiliteit en human resource

De menselijke factor staat centraal bij Qjobs CEON. Ieder mens is uniek in zijn talenten en behoeften. Zeker bij tijdelijk werk blijkt vaak dat mensen meer vaardigheden hebben dan uit hun opleiding en werkervaring zou blijken. Het is de kwaliteit van onze intercedent en accountmanager om deze talenten te koppelen aan de behoeften van de inlenende bedrijven. Daarbij worden de kostenbeheersing en de strategische inzet van de factor arbeid zeker niet over het hoofd gezien.

Strategie in flexibiliteit

Qjpbs CEON kan meedenken over de zgn. strategische inzet van flexibele arbeid. Hoe ziet de meest optimale verhouding van vast en tijdelijk personeel er uit? Op welke wijze moet het flexibele deel van het bedrijfsproces ingevuld worden? Welk deel van de werkzaamheden wordt uitbesteed; welk deel van het flexwerk kan intern opgevangen worden? Flexibilisering is maatwerk en sterk afhankelijk van de situatie waarin uw organisatie zich bevindt. De kwaliteit van de uitvoering van onze diensten behoort vanzelfsprekend tot ons bedrijfsconcept.

Structuur in flexibiliteit

In veel sectoren is de concurrentie zeer scherp geworden en moeten bedrijven om concurrerend te blijven flexibeler gaan werken. Wellicht maakt uw organisatie hierop geen uitzondering. Flexibiliteit is dan geen luxe maar pure noodzaak. Kostenverlaging kan op diverse manieren tot stand komen: door automatisering, door het verplaatsen van productie naar lage-lonenlanden en door uitbesteding van een deel van de activiteiten. Qjobs CEON heeft zich gespecialiseerd in het laatstgenoemde segment van van kostenverlaging en flexibilisering. Daarbij zal Qjobs CEON altijd in het oog houden dat uw organisatie flexibeler wordt, de kosten worden beperkt en dat dit op een sociaal aanvaardbare wijze gebeurt en dat wordt voldaan aan alle eisen die worden gesteld door wet en CAO.

Uitzendkrachten van CEON

Onze kennis van de regionale arbeidsmarkt en het fijn vertakte (persoonlijke) netwerk in Den Bosch en omgeving maken het mogelijk om op zeer korte termijn de juiste mensen ter beschikking te hebben. Een gedegen intakegesprek, vaak gecombineerd met vaardigheidstesten op de werkplek vormen de basis voor de kwaliteit van de uitzendkracht. Daarnaast kan Qjobs CEON actief bemiddelen om opleidingsmogelijkheden voor haar voor haar uitzendkrachten te creëren. Uitzendkrachten inzetten, op het moment dat de werkdruk daarom vraagt, resulteert in gelijkblijvende productie tegen lagere kosten. Bijkomende resultaten: geen leegloopuren en een medewerker die meteen aan de slag kan.

Contact

Moeskampweg 8a, 5222 AW Den Bosch 073-6217509 denbosch@qjobs.nl

Er zijn momenteel geen vacatures bij Qjobs CEON Den Bosch